top of page

WOON

VORMEN

In Nederland zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers, waarvan ruim 1 miljoen hiervan zich eenzaam voelt. 20% hiervan voelt zich nog eens extreem eenzaam. Van de ouderen in een zorginstelling, krijgen bijna 10.000 ouderen, nooit bezoek.

 

Uit de analyses is gebleken dat het aantal ouderen in Nederland stijgt en zal blijven stijgen. Om hierop in te spelen heb ik een woonruimte voor deze doelgroep ontworpen. Aan de hand van mijn conceptbeeld heb ik een ontwerp gemaakt volgens de kernwoorden: verbinding, herkenbaarheid, organische vormen en reis naar de hemel.

 

De kelder blijft het meest in zijn oude situatie; de fietsenstalling blijft voor de helft bestaan en de andere helft van de kelder wordt een ruimte waar (kook)workshops worden gegeven en biedt ruimte voor een gezamenlijke wasruimte.

 

De begane grond is de hoofdentree van het gebouw, hier bevinden zich dan ook de algemene functies en de ruimtes die ook voor niet-bewoners toegankelijk is. Verder bevinden zich hier de kapper, een ergotherapeut, een fysiotherapeut en is er een groot restaurant.

 

Op de eerste verdieping worden aanleunwoningen gerealiseerd. De doelgroep die hier komt te wonen is in principe niet zorgbehoevend. Zij wonen eventueel nog samen met hun partner of alleen en zijn in staat om zichzelf te wassen, kleden, zelf te koken en de boodschappen te doen.

 

De tweede verdieping biedt woonruimte aan een doelgroep die 24 uur per dag, 7 dagen per week medische zorg nodig hebben. Zij hebben een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking. Hiervoor staat er dag en nacht een medisch team klaar, die hen kan helpen wanneer dit nodig is.

 

De derde verdieping biedt woonruimte voor terminaal zieke bewoners. Ongeneeslijk zieke bewoners kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer van de verdieping wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende verpleegkundig personeel aanwezig is.

 

Tot slot, het dak. Het dak biedt ruimte om te zwemmen, te zonnen en te eten/drinken. Om de overledenen te herdenken, is er op het dak van het gebouw een paviljoen ontworpen.

 

Het idee van de meerdere woonvormen onder een dak, is de stijging in verdiepingen. Hoe hoger in het gebouw, hoe minder goed het met de bewoner gaat. Daarna kan het op het dak afscheid worden genomen van de naaste, waarna deze letterlijk en figuurlijk naar de hemel gaat.

WAT

Nieuwe functie Saxiongebouw

WAAR

Deventer,

Overijssel

WANNEER

Juni 2018

WAARVOOR

Studieopdracht

bottom of page